dijous, 10 de novembre de 2011

Fem jornada intensiva

dimecres 9 de novembre de 2011


PROPOSTA DE JORNADA INTENSIVA A L’ESO

El claustre de professorat de l’Institut Alt Penedès, en sessió de claustre ordinari del dia 13 d'abril de 2011, va votar per àmplia majoria la sol·licitud de la jornada intensiva pels centres de secundària. El professorat d’aquest centre considera que és la millor mesura viable per a estalviar recursos econòmics d’una manera significativa, sense que això tingui cap conseqüència en la qualitat de l’ensenyament. Ans al contrari, estem convençuts que aquesta racionalització horària milloraria sensiblement el rendiment acadèmic de l’alumnat.
Amb la instauració de la jornada intensiva, s’assolirien objectius fonamentals per a l’optimització dels recursos i la millora del servei. Aquest són alguns dels nostres objectius.
* Reduir les despeses de funcionament estructural del centre (neteja, energia, menjador, manteniment, etc) per compensar la retallada en la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament.
                  · Afavorir i abaratir el servei de neteja i manteniment.
·                 · Invertir els diners estalviats en la formació acadèmica de l’alumnat.
* Racionalitzar els horaris de l'alumnat, amb la conseqüent millora que la possibilitat d'una organització més optimitzada del temps pot tenir en el rendiment acadèmic.
·   Per aprendre més: la quantitat no fa la qualitat. L’elevat nombre d’hores que l’alumnat passa al centre fomenta la baixa productivitat: fins a 9 hores més desplaçaments, més que a molts àmbits laborals.
·    No hi ha estudis que demostrin de manera definitiva que els resultats acadèmics de les comunitats que cursen jornada partida siguin millors que els de jornada contínua.
·      La jornada contínua fomenta i facilita les polítiques de conciliació d’horaris en l’àmbit de la família. Seria un primer pas per a impulsar una racionalització d’horaris en altres àmbits de la nostra societat.
·    La tarda lliura facilitat que fills i pares passin més temps junts, i també pot servir per estudiar, rebre classes de reforç i activitats extraescolars, si els pares ho creuen convenient. El centre disposaria de lliures espais gratuïts per a donar suport a aquestes activitats.
·    La jornada contínua estableix un horari regular i constant de sis hores diàries sense reduir en absolut la càrrega lectiva de l’alumnat, però sí estalviant les variacions arbitràries entre diferents dies que imposa l’horari partit.
* Entrar en consonància amb el règim horari escolar de la majoria de CCAA de l’Estat i de països del nostre entorn com Alemanya, Dinamarca, Suecia, Itàlia i Finlàndia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada