dijous, 19 de maig de 2011

Jornada intensiva a l'ESO ---- femjornadaintensiva.blogspot.com

                     PROPOSTA JORNADA INTENSIVA
El claustre de professors de l’INS Alt Penedès, en sessió de claustre ordinari del dia 13 d'abril ha votat per amplia majoria la sol·licitud de la jornada intensiva per als centres de secundària perquè ens sembla que és l’única mesura viable que permet estalviar recursos econòmics importants sense que això tingui com a conseqüència directa una disminució en la qualitat de l’ensenyament. Ans al contrari, estem convençuts que milloraria sensiblement el rendiment acadèmic dels alumnes. Per altra banda, no és aquesta una mesura nova o arriscada, sabem que hi ha jornada intensiva no només en la majoria de les comunitats de l’Estat, sinó que també en la majoria de països europeus com ara Finlàndia, que com tots sabem és el país que té els millors resultats segons informe PISA.
Totes les mesures que proposa el departament d’ensenyament (La retallada de la dotació de funcionament del centres que serà de prop el 30%, la retallada de les plantilles, l’augment de les ratios per classe, el no cobriment de les baixes laborals i l’augment de les hores lectives i de permanència en el centre del professorat) van encaminades a la catàstrofe educativa: augmentarà amb tota seguretat el fracàs escolar ( i ja estem en nivells esgarrifosos ) i disminuirà la qualitat de l’ensenyament (que tampoc la tenim com per tirar coets ).

Amb la implantació de la jornada intensiva aconseguiríem:

-Un estalvi important en el servei de neteja, manteniment i menjador.

-Racionalitzar els horaris de l’alumnat, amb la consegüent millora que la possibilitat d’una organització més optimitzada del temps pot tenir en el rendiment acadèmic. La quantitat no fa la qualitat. L’elevat nombre d’hores setmanals que els alumnes passen als centres fomenta la baixa productivitat. Els alumnes rendirien més si les classes es concentressin al matí. La tarda pot servir per rebre classes de reforç i activitats extraescolars, si els pares ho creuen convenient.


L’Institut Alt Penedès sol·licita la realització de la jornada intensiva a l’ESO pels següents motius:

*      Reduïr les despeses de funcionament estructural del centre (neteja, energia, manteniment, etc) per compensar la retallada en la dotació econòmica del Departament d’Ensenyament.

·         Afavorir el servei de neteja i manteniment, en disposar de més zones del centre sense membres de la comunitat educativa.

*      Racionalitzar els horaris de l'alumnat, amb la consegüent millora que la possibilitat d'una organització més optimitzada del temps pot tenir en el rendiment acadèmic.

·         Per aprendre més: la quantitat no fa la qualitat.  L’elevat nombre d’hores semanals que  els alumnes passen als centres fomenta la baixa productivitat. Els alumnes rendiríen més si les classes es concentressin al matí.

·         La tarda pot servir per rebre classes de reforç i activitats extraescolars, si els pares ho creuen convenient.

·         Es parla que és molt dur per als alumnes fer classes seguides pel matí, però amb la jornada partida es perd molt temps i encara es fa més llarg.

·         No hi ha cap estudi que demostri que els resultats acadèmics de les comunitats que cursen jornada partida siguin millors que els de jornada intensiva.

*      Règim horari escolar que estan aplicant majoritàriament, no solament la resta de CCAA de l'Estat, sinó també la majoria de països de la Unió Europea.Vilafranca del Penedès, 13 d’abril de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada