dimarts, 12 de juny de 2012

400 dels 586 instituts de Catalunya han demanat la jornada intensiva


El 68% d’instituts demanen jornada intensiva


Diari ARA 09 de juny de 2012 ARA 09 de juny de 2012
La majoria d’instituts catalans, un 68%, han sol·licitat implantar la jornada intensiva. Concretament, 400 dels 586 instituts ho han demanat, tot i que no tots han rebut l’autorització per fer-ho.
Aquest curs sis centres ja han fet horari intensiu de manera experimental. Això vol dir que els alumnes concentren totes les classes al matí i poden tornar abans a casa. D’aquesta manera les famílies també s’estalvien la despesa del menjador. Ensenyament estudia ara a quants centres es concedirà aquesta petició. Es decidirà en funció de la qualitat pedagògica del projecte que presentin, del consens que hi hagi entre la  comunitat educativa, de l’estalvi que suposi per al centre i de les previsions d’activitats extraescolars de tarda. Les zones que més sol·licituds ha presentat han estat la Catalunya Central i el Baix Llobregat, amb més d’un 91% d’instituts interessats en la jornada intensiva, mentre que a Barcelona ciutat ha estat del 31,7%. La implantació de la jornada intensiva als instituts suposaria un estalvi d’uns 14,5 milions d’euros anuals
en partides com l’electricitat, segons el sindicat ASPEPC.

Notes: 
1. On la notícia diu 'no tots han rebut' hauria de dir rebran l'autorització abans del 23 de juny, un cop estudiades les diferents peticions pels directors dels diferents Serveis Territorials.
1. On diu sindicat ASPEPC hauria de dir Federació Sindical ASPEPC-SPS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada